مسگری بابائی

انواع محصولات فروشی:اسپند دود کن مسی,پارچ مسی,پرداخت کاری,دکوری مسی,ست آجیل خوری مسی,ست قاشق مسی,ست قاشق مسی,سرویس سماور مسی,سفید کاری,سماور ذغالی مسی,سماور مسی,سینی مسی,شیرینی خوری مسی,ظرف کره مسی,ظرف مسی,ظروف آشپزخانه مسی,ظروف مسی,قابلمه مسی,قاشق مربا خوری مسی,قندان مسی,قهوه جوش مسی,کاسه پیاله مسی,کاسه مسی,لیوان مسی,...


فروشگاه مسگری بابائی
فروشگاه
عضویت:1400/11/07

مسگری بابائی

  گروه محصولات:

اسپند دود کن مسی,پارچ مسی,پرداخت کاری,دکوری مسی,ست آجیل خوری مسی,ست قاشق مسی,ست قاشق مسی,سرویس سماور مسی,سفید کاری,سماور ذغالی مسی,سماور مسی,سینی مسی,شیرینی خوری مسی,ظرف کره مسی,ظرف مسی,ظروف آشپزخانه مسی,ظروف مسی,قابلمه مسی,قاشق مربا خوری مسی,قندان مسی,قهوه جوش مسی,کاسه پیاله مسی,کاسه مسی,لیوان مسی,...


  محل کسب و کار:

تهران - تهران


  حداکثر تخفیف :

بسته به نوع کار


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره ثبت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09123180757

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه کسب و کار: مسگری بابائی


گروه های کلی کسب و کار:
  • سایر محصولات
ریز خدمات کسب و کار:
  • اسپند دود کن مسی
  • پارچ مسی
  • پرداخت کاری
  • دکوری مسی
  • ست آجیل خوری مسی
  • ست قاشق مسی
  • ست قاشق مسی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور:
سفید کاری و پرداخت کاری انواع ظروف مسی که با قلع پاک انجام میشود زیر نظر اتحادیه و با قیمتی مناسب

امضا: